O nas

Rok 2014 był dla nas wyjątkowy. W tym roku bowiem Hiszpańsko Polska Izba Handlowa obchodziła XX rocznicę powstania.

Izba została stworzona w 1994 roku z inicjatywy Inż. Andrzeja Swirkowskiego przez grupę profesjonalistów i firm, w celu wspierania, ułatwiania i wzmacniania kontaktów między przedsiębiorcami zainteresowanymi sferą hiszpańsko-polską.

Głównym założeniem Izby od początku jej istnienia jest wspieranie oraz udoskonalenie relacji handlowych między Polską a Hiszpanią oraz wspierania interesów swoich członków w obu krajach.

W tym roku 2015 poczynimy kolejne kroki w kierunku rozwoju stosunków handlowych. Musimy dbać o dotychczasowych firm i projektów a jednocześnie szukać nowych wyzwań. Przez 20 lat obecności na rynku służyliśmy interesom polsko-hiszpańskim. I to pozostanie naszym priorytetem w kolejnych działaniach.

Kiedy spoglądamy wstecz jesteśmy dumni z osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju zarówno przez hiszpańskie jak i polskie firmy.

W najbliższych latach spodziewamy się kolejnych rozwojowych projektów. Dlatego z entuzjazmem patrzymy w przyszłość.Javier Sosnowski, Prezes Izby

Prezes: Javier Sosnowski
Wiceprezes: Jorge Blanco Estevan
Sekretarz Generalny: Fernando Borrachero Kieselack
Skarbnik: Aurora Fernandez Marti
Członkowie: Daniel Razniewski
Felipe Martin Garcia
Hiszpańsko Polska Izba Handlowa z centralną siedzibą w Madrycie i delegacją w Barcelonie, rozpoczęła swoja działalność w styczniu 1994 roku. Izba funkcjonuje według prawa hiszpańskiego. Członkostwo w niej jest dobrowolne, niedotowane przez instytucje publiczne. Zrzesza większość polskich firm działających w Hiszpanii i część hiszpańskich firm, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.