I edycja Konkursu „Wybitny Polak” w Hiszpanii

In Wydarzenia by Max Czapski5718 Comments

Teraz Polska Gala

Teraz Polska Gala

Organizacje, związki i stowarzyszenia polonijne mają czas do 7 kwietnia 2015 na zgłaszanie swoich kandydatów.

Konkurs „Wybitny Polak” jest inicjatywą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz polskiego pochodzenia zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, której głównym celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces poza granicami. Zgodnie z zaleceniami Kapituły Godła „Teraz Polska”, w 2011 roku Konkurs został rozszerzony na etapy zagraniczne oraz podzielony na 5 kategorii. W tej chwili Konkurs „Wybitny Polak” odbywa się równolegle w Polsce i zagranicą, w USA, Belgii, Francji, Holandii, Norwegii i Szkocji.Hiszpańską edycję organizuje Hiszpańsko Polska Izba Handlowa z siedzibą w Madrycie.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu w Hiszpanii poznamy 7 kwietnia 2015 r. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w maju br.

Tytuł „Wybitnego Polaka” może być przyznany w 5 kategoriach: biznes, kultura, nauka, osobowość oraz „Młody Polak”..

Dla zgłoszenia kandydata konieczne jest wypełnienie formularza, krótkie uzasadnienia nominacji oraz zebranie 5 podpisów osób popierających kandydaturę. Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne we Hiszpanii, jak i osoby prywatne.
Formularze zgłoszeniowe oraz inne dokumenty, których złożenie jest wymagane przy dokonywaniu zgłoszeń kandydatów stanowią załączniki do regulaminu konkursu, Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji konkursu „Wybitny Polak”.

Zgłoszenia kandydatów do hiszpańskiej edycji konkursu prosimy przesyłać na:
e-mail: info@hpih.org
i na adres:
Cámara de Comercio Hispano Polaca
c/San Juan de la Salle, 3
28036 Madrid
z dopiskiem „Wybitny Polak w Hiszpanii”

Zwycięzcy z Hiszpanii automatycznie kwalifikują się do udziału w „Wielkiej Gali Finałowej – Teraz Polska”, która odbędzie się w Warszawie na początku czerwca br.

Leave a Comment