I edycja Konkursu „Wybitny Polak” w Hiszpanii

In Wydarzenia by Max Czapski140 Comments

Teraz Polska Gala

Teraz Polska Gala

Organizacje, związki i stowarzyszenia polonijne mają czas do 7 kwietnia 2015 na zgłaszanie swoich kandydatów.

Konkurs „Wybitny Polak” jest inicjatywą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz polskiego pochodzenia zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, której głównym celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces poza granicami. Zgodnie z zaleceniami Kapituły Godła „Teraz Polska”, w 2011 roku Konkurs został rozszerzony na etapy zagraniczne oraz podzielony na 5 kategorii. W tej chwili Konkurs „Wybitny Polak” odbywa się równolegle w Polsce i zagranicą, w USA, Belgii, Francji, Holandii, Norwegii i Szkocji.Hiszpańską edycję organizuje Hiszpańsko Polska Izba Handlowa z siedzibą w Madrycie.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu w Hiszpanii poznamy 7 kwietnia 2015 r. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w maju br.

Tytuł „Wybitnego Polaka” może być przyznany w 5 kategoriach: biznes, kultura, nauka, osobowość oraz „Młody Polak”..

Dla zgłoszenia kandydata konieczne jest wypełnienie formularza, krótkie uzasadnienia nominacji oraz zebranie 5 podpisów osób popierających kandydaturę. Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne we Hiszpanii, jak i osoby prywatne.
Formularze zgłoszeniowe oraz inne dokumenty, których złożenie jest wymagane przy dokonywaniu zgłoszeń kandydatów stanowią załączniki do regulaminu konkursu, Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji konkursu „Wybitny Polak”.

Zgłoszenia kandydatów do hiszpańskiej edycji konkursu prosimy przesyłać na:
e-mail: info@hpih.org
i na adres:
Cámara de Comercio Hispano Polaca
c/San Juan de la Salle, 3
28036 Madrid
z dopiskiem „Wybitny Polak w Hiszpanii”

Zwycięzcy z Hiszpanii automatycznie kwalifikują się do udziału w „Wielkiej Gali Finałowej – Teraz Polska”, która odbędzie się w Warszawie na początku czerwca br.

Comments

  1. Finally, is there any cross-country evidence in support of the capital-skill complementarity hypothesis viagra cialis online By preventing the actions of PDE-5, tadalafil is able to enhance the relaxation of these muscles, improve blood flow to the penis and promote strengthened erections all the right effects when you re looking to manage erectile dysfunction

  2. In addition, if you used to purchase original Viagra or Cialis by prescription, then with any generic ED med or a combo, you don t need brand-name meds at all priligy review youtube

  3. Now you can buy the safest pills on the internet approved by the FDA and expert physicians priligy buy online usa You ll get good results from practically any medium or heavy gauge pick

  4. Key secondary endpoints demonstrated improvement in total IPSS starting at the first scheduled observation at week 4 CIALIS -4 daily cialis online Do You Wanna Be Into Me

Leave a Comment