Polskie Izby Handlowe działające za granicą jednoczą siły

In Aktualności by js15122 Comments

25 listopada 2016 w Hadze odbyło się pierwsze spotkanie bilateralnych polskich izb handlowych i organizacji biznesowych działających za granicą. W efekcie dyskusji, przedstawiciele obecnych dziesięciu izb handlowych podpisali list intencyjny nakreślający ramy ich współpracy międzynarodowej. 

Obecnie na świecie istnieje około 40 Polskich Izb Handlowych i polskich organizacji biznesowych funkcjonujących pod różnymi nazwami. Łączy je wspólny cel: promocja i rozwój kontaktów gospodarczych między Polską a krajem, w którym działają.

Siłą tych organizacji są ludzie doskonale znający lokalne rynki, prawo oraz kulturę biznesową danego kraju, mający wiele ważnych kontaktów w kręgu biznesu, mediów czy środowisku rządowym. Fakt, że często są to osoby, które same prowadzą działalność gospodarczą na terenie danego kraju, sprawia, że znają cały proces działania na danym rynku z perspektywy przedsiębiorcy.

Do tej pory Polskie Izby Handlowe i organizacje biznesowe za granicą utrzymywały ze sobą przeważnie sporadyczne kontakty. Ma się to wkrótce zmienić, ponieważ większość zarządów tych organizacji dostrzegła potrzebę i sens współdziałania.

Podczas holenderskiego spotkania przedstawicieli polskich izb handlowych i organizacji biznesowych działających w krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych oraz Ameryce Południowej podpisano list intencyjny dotyczący powołania Stowarzyszenia Polskich Izb Handlowych za Granicą. Jego celem jest  stworzenie platformy do współpracy międzynarodowej, wymiana doświadczeń, wiedzy i kontaktów, stworzenie sieci networkingu Polonii gospodarczej na świecie oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Stowarzyszenie będzie miało niezależny charakter, umożliwiający jego członkom działania w dotychczasowym modelu.

Comments

 1. what cialis dosage is best google sildenafil 20 mg roman viagra tadalafil generic best prices trulicity weight loss results sildenafil citrate 100mg prices india

 2. class action lawsuit for nexium is trulicity covered by medicare best pill for ed viagra prices deodorant samples for healthcare providers sildenafil citrate for women

 3. generic viagra without subscription gold max supplement viagra meaning price for cialis maximum dosage of viagra drug stores in the philippines

 4. generic female viagra sildenafil citrate levitra professional samples organic cialis viagra pill pain meds without written prescription flomax and inability to ejaculate cost of tadalafil generic

 5. The most mixed porn is waiting in compensation you on this spot and is punctual to immerse you into the elated of downright debauchery as before you know it as possible. If you are happy to safe keeping us and obediently fork out your time here, you can be sure that you intention lift such staggering debauchery. After all, single the hottest videos are controlled in this village specifically so that you can masturbate on them with grievous pleasure. So, don’t virtuous tgirlsfuck accompany the clips, but snitch a honest section in them. You can be sure that this behavior choice help you undergo like a cool natural on adult websites.

 6. sildenafil 20 mg tablet dosage $4 generic drugs at walgreens viagra online asox9 customer reviews most effective migraine medication herb viagra green pill

 7. “I’m am nearly 6 foot 2 inches tall, dad. I weigh 210 lbs. I think, dad. At least I was the last time we were weighed at football practice.” The son says. “Much bigger than you, I should say.”

 8. He reaches and lets his hand glide over his swelled cock. Tickling the head of his bulbous cock with his rough fingertips which sends electric sparks through him and down to his toes.

  Pregnant

 9. “That your jockstrap on the floor next to you, son?” His dad asks.

 10. All the blood rushes from his brain to his throbbing erection plus the heat of the shower, making the young lad, light-headed.